Avís Legal

Notes legals. Condicions d'ús.

& Nbsp; Les presents normes regulen l'ús del de portal http://confidecorreduria.es/ el qual ha estat dissenyat per donar a conèixer els serveis oferts per Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA.

& Nbsp; La utilització d'aquest portal dóna la condició d'usuari del mateix portant com a conseqüència l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents normes / condicions d'ús en el moment mateix en què l'usuari accedeixi al portal. L'usuari ha de llegir atentament les normes / condicions d'ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el portal, ja que les mateixes poden ser objecte de modificacions.

& Nbsp; Aquest portal pot oferir, si escau, la contractació de certs serveis dels quals poden estar sotmesos a condicions particulars determinades "ad hoc" que poden modificar les normes aquí recollides motiu pel qual també han de ser llegides amb atenció. Aquestes normes / condicions no regulen la contractació de serveis que s'ofereixin per Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. Els serveis que presta Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. tenen el preu que s'indiqui en la corresponent oferta comercial i, en cap cas, es presten a través d'aquest portal.

& Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. es reserva, sense necessitat de previ avís, el dret a modificar qualsevol element del present portal inclosa, sense que tingui caràcter limitatiu, la presentació, la configuració, els serveis, els elements, els continguts o les condicions que regulen la utilització del portal.

& Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través del portal sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. Però, Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances S.A. no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.Titularitat

& Nbsp; Tots els drets de propietat industrial i intel · lectual derivats d'aquest portal i dels elements i continguts del mateix, qualsevol que sigui la seva tipologia (entre ells el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, programari el, els textos, la informació, els continguts ... etc), pertanyen a Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. la, si escau, a terceres persones.

& Nbsp; L'usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements i continguts sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. Queda prohibit el seu ús amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, canviar la descompilació.

& Nbsp; L'usuari es compromet a utilitzar les elements o continguts de forma lícita, diligent i correcta. Especialment s'abstindrà d':

 • Utilitzar-, en sentit ampli i amb qualsevol objectiu, de forma contrària a l'ordenament jurídic, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
 • Reproduir, transformar, modificar, distribuir o permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, llevat que es compti amb l'autorització de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA.
 • Suprimir, evadeixen manipular el "Drets d'autor" i altres dades identificatives dels drets de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. o de tercers incorporats als elements.

 • & Nbsp; Queda prohibida la utilització de les marques o noms titularitat de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA per a la optimització dels cercadors de la xarxa, tant mitjançant la seva incorporació en codi de les pàgines web com mitjançant la seva incorporació en les paraules claus dels banners (paraules-clau).

  & Nbsp; Qualsevol tercer que es proposi realitzar un hyperlink o hiperenllaç amb aquest portal ha de tenir l'autorització prèvia de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. En qualsevol cas l'establiment del Hyperlink no implica l'existència de relacions entre Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA i el propietari de la pàgina web des de la qual es procedeixi.

  & Nbsp; Les sol · licituds a aquests efectes podran dirigir-se a: info@confide.es. Per exercir el dret de cita, s'ha d'esmentar Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. com a titular dels extractes dels continguts o documents al · ludits, així com la pàgina web www.confidecorreduria.es com a font de la informació quan correspongui. En aquells casos en què els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d'un tercer, haurà d'indicar "© [nom del titular] segons apareix publicat a la pàgina web de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. En qualsevol cas, haurà d'informar per correu electrònic a l'adreça email info@confide.es.

  & Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions així com per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.  Accés al Portal

  & Nbsp; L'accés al portal és lliure i gratuït. Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA reserva alguns serveis als usuaris registrats de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA posa a disposició dels usuaris determinats servicis la utilització cal omplir registres addicionals per part dels usuaris. En ambdós casos vostè. es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d'usuari (des d'ara "Entrada") i la contrasenya (des d'ara "contrasenya") (en endavant i de manera conjunta les "claus d'accés") de conformitat amb el que estableixen els següents punts:

 • L'usuari triarà i indicarà les seves pròpies claus d'accés. L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules, expressions o conjunts gràfico-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització no estigui autoritzat i, i general, contraris a la llei oa les exigències de la moral i bons costums generalment acceptats.
 • L'assignació de les claus d'accés es produeix de manera automàtica i l'únic criteri emprat a aquest efecte és la inexistència d'unes claus d'accés prèvies que siguin idèntiques a les elegides per l'usuari.
 • En defecte d'elecció per part de l'usuari, les claus d'accés seran assignades automàticament per Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. En aquest cas, l'usuari podrà en qualsevol moment canviar-les per qualssevol altres, sempre de conformitat amb el que preveu el paràgraf anterior.
 • L'usuari es compromet a fer un ús diligent de les claus d'accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves claus d'accés.
 • L'usuari es compromet a comunicar a Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA més aviat la pèrdua o robatori de les claus d'accés així com qualsevol risc d'accés a les mateixes per un tercer.


 • Ús

  & Nbsp; L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s'ofereixen a través d'aquest portal no emprar-los per:

 • Incórrer en activitats il · lícites, il · legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.
 • Difondre el contingut de la propaganda racista, xenòfob, pornogràfic-il · legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en sistemes físics i lògics de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris o serveis personals i modificar o manipular els seus missatges o contingut.
 • Realitzar spamming o enviament de correu electrònic no sol.licitat a través d'aquest portal.
 • Realitzar qualsevol altre ús que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del portal o dels serveis per part dels usuaris.


 • Responsabilitats. Exclusions de Responsabilitats i garanties

  & Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del portal, dels serveis i dels continguts. Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris.

  & Nbsp; L'usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que causi en el seu ús, exonerant a Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA de tota responsabilitat i assumint totes les despeses que se li pogueren irrogar Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA per reclamacions de tercers.

  & Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA no garanteix:

 • La disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis. Per aquest motiu Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA no es fa responsable de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel · lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ o posterior.
 • La privacitat i seguretat en la utilització del portal i dels Serveis.
 • Que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.
 • L'absència de virus ni d'altres elements en el portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, excloent qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure per tal manca de disponibilitat.
 • La licitud, fiabilitat i utilitat dels elements i els continguts.
 • & Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA exclou qualsevol responsabilitat que pogués dimanar d'aquestes circumstàncies.  Enllaços

  & Nbsp; Aquest portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç, connexió, directoris  i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents a tercers. Aquests enllaços tenen com a únic objectiu facilitar als usuaris l'accés a altres continguts i informació disponible a Internet. Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances S.A, no es converteix en editor d'aquests continguts ni els controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis. L'usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats. Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció, funcionament, disponibilitat, accessibilitat, continuïtat, licitud, utilitat o qualsevol altre aspecte de la informació i serveis d'aquests continguts.  Durada i terminació. Retirada de l'accés

  & Nbsp; La prestació del servei té, en principi, una durada indefinida. En qualsevol cas Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i / o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.  Protecció de dades personals

  & Nbsp; La informació legal corresponent a l'obtenció de dades de caràcter personal es troba en PRIVACITAT.  Informació general

  & Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA recopila informació dels seus clients i de les seves pòlisses d'assegurança, incloent, sense limitació, noms, rams d'assegurances, dates d'efecte, així com informació sobre les companyies asseguradores que proporcionen cobertura als seus clients o que proporcionen cotitzacions per als clients de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA. Aquesta informació s'allotja en una o diverses bases de dades.

  & Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA podrà usar o revelar aquesta informació sobre els seus clients quan vingui obligat legalment, per les polítiques de Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA, o en virtut de requeriments judicials o administratius. Addicionalment a la utilització de la informació en benefici dels seus clients, les bases de dades podran ser accessibles per les empreses pertanyents al Grup Confide amb altres finalitats, incloent la realització d'estudis de mercat i la prestació de serveis de consultoria o altres per entitats asseguradores pels que aquestes empreses poden percebre retribucions.

  & Nbsp; De conformitat amb el que preveu l'article 44 de la Llei 26/2006 de 17 de juliol, per a qualsevol reclamació en relació amb els serveis de Mediació d'Assegurances prestats haurà de dirigir INADE, Institut Atlàntic de l'assegurança. Carrer La Pau 2, Sota, CP. 36202 Vigo, Pontevedra. o bé a l'adreça de correu electrònic atencioncliente@inade.org.

  & Nbsp; L'informem igualment que d'acord amb el que estableix l'article 42 i concordants de la Llei 26/2006 de 17 de juliol, les Societats de Corredoria presten els seus serveis de Mediació d'Assegurances de manera objectiva i independent, vetllant pels interessos dels seus clients i buscant sempre i en tot cas la cobertura que, d'acord amb els requeriments plantejats per aquests, millor s'adapta a les seves necessitats.  Autoritat reguladora

  & Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA es troba subjecta a la supervisió i control de la Direcció General d'Assegurances, figurant inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurança i els seus alts càrrecs de la Direcció General d'Assegurances dependent del Ministeri d'Economia amb el número J- 924.

  & Nbsp; Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA és membre de ADECOSE (Associació de Corredors d'Assegurances) www.adecose.com  Avisos. Procediment en cas de realització d'activitats il · lícites.

  & Nbsp; En el cas que qualsevol tercer / usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies il·lícites o susceptibles de ser considerades il · lícites o contràries a la moral en relació a la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en el servei, i en particular, de la violació de drets de propietat intel · lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), haurà d'enviar una notificació en la qual es continguin els següents extrems:

 • Dades personals: nom, direcció, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant.
 • Especificació de la suposada activitat il · lícita duta a terme en el servei i, En particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets de propietat intel · lectual, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització al portal.
 • Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il · lícit d'aquesta activitat.
 • En el supòsit de violació de drets, autèntica signatura equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta.
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il · lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.
 • & Nbsp; Aquestes notificacions hauran de ser enviades a: info@confide.es  Llei i jurisdicció

  & Nbsp; Resulten aplicables les lleis del Regne d'Espanya.

  & Nbsp; En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents normes / condicions o del contingut del portal, i general, Confide Corredoria d'Assegurances i Reassegurances SA i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de Barcelona.  Ús de galetes

  Aquest lloc web utilitza galetes perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació. ACCEPTAR

  Avís de galetes