Confide creix en assegurances i entra en la consultoria de recursos humans

La corredoria crea una filial de retribucions flexibles per a grans empreses.

La corredoria d’assegurances Confide ha creat una filial per oferir serveis de consultoria de recursos humans. El seu president, Martín Navaz, va explicar que la nova companyia, Confide Consultoria, es dedicarà inicialment a assessorar els propis clients de la corredoria en la implantaci...