eClient és una eina tecnològica, fàcil i intuïtiva, dissenyada perquè els nostres clients gestionin on-line els serveis contractats

icono

eClient

Accés Clients
Els clients de Confide disposen d’una eina que els permet treballar amb la nostra base de dades, a través d’internet. eClient és la plataforma de serveis en línia de Confide, una solució tecnològica que permet:

  • Declarar i consultar el sinistres
  • Consultar i gestionar els rebuts
  • Cercar informació
  • Consultar i sol·licitar el duplicat de pòlisses
  • Consultar i modificar les dades del client
  • Admetre diferents perfils d’accés