La Retribució Flexible és la millor manera d'atreure i retenir talent per tal d’augmentar el salari net dels teus empleats sense la necessitat d'assumir més costos

icono

PLA DE RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

La Retribució Flexible és la millor manera d’atreure i retenir talent augmentant el salari net dels teus empleats sense la necessitat d’assumir més costos.

Normalment, és l’empleat qui suporta el cost d’aquesta retribució dins del seu sou, i podrà obtenir deduccions fiscals interessants.

Els productes que es poden contractar poden ser:

INCORPORAR AQUESTES AJUDES IMPLICA:

  • Augmentar la productivitat
  • Millores en la conciliació laboral i familiar
  • Reduir l’absentisme laboral
  • Motivació i formació

Confide ha desenvolupat una plataforma perquè els empleats puguin calcular les seves deduccions fiscals i gestionar les contractacions.